ATTENTION
If you continue, all items in your cart will be removed.
My Cart
Total Amount0,00₺
Complete the Transaction

Old Turkish Literature II (16th Century)

Old Turkish Literature II (16th Century)
Author's
Edıtor's
Publisher
Nobel Akademik Yayıncılık
Barcode
9786254390401
ISBN
978-625-439-040-1
E-ISBN
978-625-439-044-9
Pages
224 Page
Dimensions
16x23,5
Language
Türkçe
Paper/Color
Kitap Kağıdı / Tek Renk
Number of Prints
1. Baskı
Print Year
Nisan, 2021
Cover/Color
Karton Kapak
Eski Türk Edebiyatı II (16.Yüzyıl) kitabı; giriş ve metin şerhleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. “16. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı” başlığını taşıyan girişte; incelenen yüzyıl hakkında hem tarih hem de edebiyat tarihi bilgisi verilmiştir. Yüzyılın önemli edebî şahsiyetleri (Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî Bey, Zâtî, Yahyâ Bey, Muhibbî, Edirneli Nazmî, Nev'î, Lâmiî, Bağdatlı Rûhî) ve bunları edebî açıdan temsil eden metinler, kitabın ikinci kısmında yer almıştır. Bu bölümde öncelikle, ele alınan şahsiyetlerin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmiş; daha sonra seçilen metinler eski Türk edebiyatı geleneği çerçevesinde şerh edilmiştir. Metin şerhinden sonra her bölüme aynı şahsiyete ait iki örnek şiir ile seçme beyitler de ilave edilmiştir. Şerhi yapılan şiirler, hem özgün alfabeleriyle eski harfli olarak hem de yeni harfli olarak verilmiştir. Böylelikle metnin eski harfli olarak okunması imkânı da sağlanmıştır. Şiirler şerh edilirken her beyitten sonra yaygın olarak bilinemeyeceği düşünülen kelimelerin anlamları verilmiş, ardından beytin günümüz Türkçesiyle düzyazıya dil içi aktarımı yapılmış ve nihayet beytin şerhine yer verilmiştir. Kitap bu muhtevasıyla eski Türk edebiyatı alanında kaynak ve model olabilecek mahiyettedir.

If you are a publishing company interested in licensing translation rights for any of our products, please feel free to contact our Rights Department at the following email address:

rights@nobelyayin.com

If you are seeking permission to use selected copyright material from a Nobel title, please contact:

Email: rights@nobelyayin.com

Permissions Department
Nobel Academic Publishing Education Consultancy Tic. Sti
Kültür Mah. Kızılırmak Sok. No:74/1-2 Kocatepe Kültür Merkezi
Kızılay - Çankaya Ankara

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Kültür Mah. Kızılırmak Sok. No:74/1-2 Kocatepe Kültür Merkezi Kızılay / Çankaya / Ankara